Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-Cp ngày 11 tháng 6 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Tại đây

Trang 1 / 712345...Trang cuối »