Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Số / Ký hiệu 110/NQ-CP Ngày ban hành 02-12-2019 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký Thủ tướng Chính phủ Trích yếu Về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch … Tiếp tục đọc

Phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 29/08/2019, UBND tình đã ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về Phê duyệt khoanh định bổ sung 02 khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và 08 khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường vào … Tiếp tục đọc

Phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ngày 10/07/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2020, cụ thể như sau: TT Tên đề án/nhiệm vụ Đơn vị thực … Tiếp tục đọc

Kế hoạch phân bố không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 612345...Trang cuối »