tình hình sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2020 Sở Công Thương đã chủ động triển khai các quy định của pháp luật hiện hành về rượu đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, điển hình các … Tiếp tục đọc

Kết quả tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nhằm tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Công … Tiếp tục đọc

Tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 568/BCT-KH ngày … Tiếp tục đọc

Năm 2020: Sở Công Thương đứng thứ tư về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) cấp tỉnh

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 09/06/2016; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND … Tiếp tục đọc

Làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần xây dựng thị trường ổn định, lành mạnh

Trong năm 2020, lực lượng Quản lý thị trường của tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xây dựng thị trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy … Tiếp tục đọc

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 30/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 104-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Kết luận số 70- KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 2012345...1020...Trang cuối »