Chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế để thu hút đầu tư

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, năm 2019, Bắc Kạn tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm thu hút đầu tư. Đây cũng chính là chủ trương mà Bắc Kạn luôn … Tiếp tục đọc

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Kính gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước!

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Kính gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước!  Lời đầu tiên, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bắc Kạn, tôi trân trọng gửi tới … Tiếp tục đọc

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ngày 07 tháng 12 năm 2019, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích … Tiếp tục đọc

Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

Ngày 07 tháng 12 năm 2019, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố … Tiếp tục đọc

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Số / Ký hiệu 27/2019/TT-BCT Ngày ban hành 15-11-2019 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký … Tiếp tục đọc

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2263/QĐ-UBND về danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. STT Tên đập, hồ chứa thủy điện Địa điểm xây dựng Dung tích (triệu … Tiếp tục đọc

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 12/09/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1601/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 612345...Trang cuối »