Hội nghị tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công năm 2020 tại huyện Ba Bể

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 cho các đơn vị; Trung tâm Khuyến công … Tiếp tục đọc

Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 06/7/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị … Tiếp tục đọc

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

Kính gửi: – Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;                    – Trung tâm Xúc tiến thương mại;Trung tâm Khuyến                     công và … Tiếp tục đọc

Thông báo Về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sở … Tiếp tục đọc

Thông báo Về việc đăng ký thực hiện Đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai Đề … Tiếp tục đọc

Thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020.  Nhằm … Tiếp tục đọc

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị viên chức năm 2020

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại Hội trường tầng I Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức năm 2020. Tham dự … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm tại huyện Ngân Sơn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 04/KH-TTKC … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345