Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 14/01/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc bổ nhiệm Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ngày 29/01/2021 Sở Công Thương tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ … Tiếp tục đọc

Hiệu quả từ chương trình đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng … Tiếp tục đọc

Công tác Xúc tiến thương mại sau một năm triển khai

Xúc tiến thương mại là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động này có tác dụng quyết định đến kết quả của việc mua bán hàng hóa; … Tiếp tục đọc

Chính sách khuyến công góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng

Phát triển công nghiệp trên địa bàn nông thôn đã và đang được Đảng, Nhà nước và các địa phương hết sức quan tâm, là hướng đi đúng đắn, tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ … Tiếp tục đọc

Hội nghị tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công năm 2020 tại huyện Ba Bể

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 cho các đơn vị; Trung tâm Khuyến công … Tiếp tục đọc

Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 06/7/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị … Tiếp tục đọc

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

Kính gửi: – Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;                    – Trung tâm Xúc tiến thương mại;Trung tâm Khuyến                     công và … Tiếp tục đọc

Thông báo Về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sở … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 612345...Trang cuối »