Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020

Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC – Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: Thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2020

Việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hiện đại hóa nền … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn đạt kết quả cao trong bảng xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành kể từ khi xếp hạng đến nay

Có thể khẳng định rằng, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 712345...Trang cuối »