Xác nhận đăng ký khuyến mại- Hộ kinh doanh Dương Văn Luận

Giấy xác nhận khuyến mại xem tại đây. Hồ sơ khuyến mại gồm: 1. Đăng ký thực hiện khuyến mại. 2. Thể lệ khuyến mại. 3. Mẫu phiếu bốc thăm trúng thưởng. 4. Chứng minh chất lượng hàng hóa.

Trang 2 / 212