Bài dự thi về “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Đơn vị: Sở Công Thương Bắc Kạn. Số 34, đường Trường Chính, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02093 870 120 hoặc 0962 77 99 66           Tên giải pháp cải cách hành chính: “Giải pháp … Tiếp tục đọc