Tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 568/BCT-KH ngày … Tiếp tục đọc

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 526/CĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Ngày … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động VLNCN trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 10053/BCT-ATMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác tuyên truyền và chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234