Tăng cường công tác tuyên truyền và chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Triển khai Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp đồng thời phòng, chống việc sử dụng tiền chất công nghiệp vào mục đích sản xuất chất ma túy và thực hiện Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày … Tiếp tục đọc

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Nghị định 45/2020/NĐ-CP) trong lĩnh vực Công Thương đến các cấp, các … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234