Các website công thương

 Tổ chức thương mại thế giới (www.wto.org)  Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn/)  Tổng cục du lịch (http://www.vietnamtourism.gov.vn/)  Nhịp cầu thương mại Á- Âu (http://asemconnectvietnam.gov.vn/)  Cục Xúc Tiến Thương Mại (http://www.vietrade.com.vn/)  Trung Trung tâm Thông tin Thương Mại (http://vinanet.com.vn/)  Sở Thương mại … Tiếp tục đọc

Liên kết Website các Sở, ban ngành tỉnh Bắc Kạn

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn http://www.backan.gov.vn Sở Kế hoạch Đầu tư http://www.backan.gov.vn/sokhdt Sở Nông nghiệp & PTNT http://www.backan.gov.vn/sonnptn Văn phòng UĐN tỉnh http://www.backan.gov.vn/vpubnd Công an tỉnh http://www.conganbackan.vn Sở Thông tin và Truyền thông http://www.backan.gov.vn/sotttt Sở Tài nguyên … Tiếp tục đọc