Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí , vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn