Chỉ thị 21-CT/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề “Mối xã phường một sản phẩm”;

Xem chi tiết tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn