Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 của ngành Công Thương Bắc Kạn

 Để chủ động đối phó và giảm thiểu mức thiệt hại khi thiên tai xảy ra và triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT – BCT ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, Sở Công Thương Bắc Kạn đã chỉ đạo phòng Công Thương các huyện, thị xã Bắc Kạn, Điện lực Bắc Kạn, Chi cục Quản lý thị trường  tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công thương tập trung triển khải thực hiện một số nội dung công việc cụ thể sau :

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình công tác phòng, chống, thiên tai, lụt, bão năm 2012, xây dựng kế hoạch phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2013. Việc chuẩn bị, phòng, chống phải sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Đồng thời thực hiện đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình kênh, mương thuỷ lợi, đê điều , hồ, đập, các công trình thuỷ điện, đường giao thông và các công trình nhà ở, cơ quan, trường học ở những khu vực có nguy cơ sạt, lở trên địa bàn để tham mưu cho các cấp chính quyền, đơn vị có phương án di chuyển, kế hoạch sửa chữa, khắc phục các tồn tại, bất cập để đảm bảo an toàn khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có kế hoạch tập kết, dự trữ đầy dủ hàng hoá để phục vụ và sẵn sàng cung ứng cho vùng bị thiên tai, lụt, bão và khi có lệnh huy động của chính quyền.

4. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu:

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên phải đảm bảo dự trữấcc mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, xăng, dầu Diezel, dầu hoả thắp sáng, muối Iode và các mặt hàng cung ứng trong mùa mưa, bão như: Ni lông, vải bạt, tấm lợp, xi măng…đầy đủ để khi mưa, lũ, tắc đường xảy ra đảm bảo cung cấp kịp thời để khắc phục hậu quả.

Chấp hành nghiêm túc pháp luật về giá; thực hiện đầy đủ công tác kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không được lợi dụng tình hình mưa, bão, thiên tai để đầu cơ, găm hàng và tự ý nâng giá bóp chẹt khách hàng …

Tăng cường công tác bảo vệ hàng hoá, bảo vệ cơ quan; các doanh nghiệp khai khoáng cần kiểm tra hệ thống hầm lò, các mong khai thác khoáng sản, nhà xưởng sản xuất, lắp đặt hệ thống chống sét và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ tại các điểm sản xuất của đơn vị.

 5. Đối với Công ty Điện lực Bắc Kạn:

Chỉ đạo các Chi nhánh điện lực kiểm tra, đôn đốc các Trạm điện đóng trên địa bàn huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án về nguồn lực, vật tư, thiết bị để ứng phó kịp thời với thiên tai và khắc phục hậu quả của đơn vị. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về điện và hỗ trợ các đơn vị khác theo lệnh điều động của cấp trên. Kịp thời, nhanh chóng khắc phục thiệt hại xảy ra để cấp điện trở lại cho nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Kiểm tra các đập, hồ thuỷ điện, đánh giá tình trạng hồ, đập thuỷ điện để kịp thời phát hiện và khắc phục trước mùa mưa bão. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tổ chức vận hành hồ chứa theo quy trình được phê duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho các đập hồ thuỷ điện đảm bảo cho công trình; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp vận hành các hồ chứa trên cùng lưu vực sông, thực hiện nghiêm túc việc cung cấp số liệu, mực nước, lưu lượng các hồ chứa thuỷ điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão theo công văn 12286/BCT-PCLB ngày 06/12/2010 của Bộ công Thương.

6. Công tác quản lý thị trường:

Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa lũ về giá cả, chất lượng hàng hoá; kiên quyết không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa lũ, tắc đường để tự nâng giá, gây tăng giá đột biến làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Nguyễn Thị Vàng (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn