Các website công thương

 Tổ chức thương mại thế giới (www.wto.org)

 Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn/)

 Tổng cục du lịch (http://www.vietnamtourism.gov.vn/)

 Nhịp cầu thương mại Á- Âu (http://asemconnectvietnam.gov.vn/)

 Cục Xúc Tiến Thương Mại (http://www.vietrade.com.vn/)

 Trung Trung tâm Thông tin Thương Mại (http://vinanet.com.vn/)

 Sở Thương mại Hà Nội (http://www.hanoitrade.com.vn/)

 Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh  (http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/)

 Sở Thương mại -Du lịch Vĩnh Phúc (http://www.vinhphuctrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại -Du lịch Yên Bái (http://www.stmdlyenbai.gov.vn/)

 Sở Thương mại- Du lịch An Giang  (http://sotmdl.angiang.gov.vn)

 Sở Thương mại Thái Bình (http://www.thaibinhtrade.gov.vn)

 Sở Thương mại Ninh Bình (http://www.ninhbinhtrade.gov.vn)

 Sở Thương mại Cần Thơ (http://www.canthotrade.com/)

 Sở Thương mại Kiên Giang (http://www.kitra.com.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Điện Biên (www.dulichdienbienphu.gov.vn)

 Sở Thương mại Hải Phòng  (http://www.haiphongtrade.gov.vn)

 Sở Thương mại -Du lịch Hà Nam (http://www.hanamtrade.gov.vn)

 Sở Thương mại – Du lịch Sơn La (http://www.sonlatrade-tourism.gov.vn/)

 Sở Thương mại Quảng Ninh (www.quangninhtrade.gov.vn)

 Sở Thương mại -Du lịch Bắc Giang (http://www.bacgiangtrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Khánh Hoà (http://www.khanhhoa.vietnam.tourism.com/)

 Sở Thương mại -Du Lịch Dak Lak (http://www.daktra.com.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Bạc Liêu (http://www.baclieutrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại Bà Rịa – Vũng Tàu (http://www.brvttrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Thái Nguyên (http://www.thainguyentrade.com.vn/)

 Sở Thương mại -Du lịch Tiền Giang (http://www.tiengiangtrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại & Du lịch  Bình Dương (http://www.binhduongtpc.gov.vn/)

 Sở Thương mại Nghệ An (http://www.xttmnghean.gov.vn/)

 Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam (http://www.xttmnghean.gov.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Hà Tĩnh (www.sotmdlhatinh.gov.vn)

 Sở Thương mại Thanh Hoá (http://www.thanhhoatrade.gov.vn/)

 Sở Thương mại – Du lịch Phú Thọ  (www.phuthotrade-tourism.gov.vn)

 Sở Thương mại – Du lịch Bắc Kạn (www.backantourismtrade.gov.vn)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn