Các cấp, ngành, địa phương tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo kế hoạch năm 2017

Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Các đồng chí: Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

03 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã gieo cấy được 8.795 ha lúa, đạt 105% kế hoạch; cây ngô trồng được trên 7.000 ha, đạt 76% kế hoạch; thuốc lá trồng được 975 ha, đạt 97,5% kế hoạch; dong riềng 777 ha, đạt 91% kế hoạch… Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thiết kế trồng rừng tập trung và đăng ký trồng rừng phân tán được 5.477,2 ha, đạt 86% kế hoạch, xử lý thực bì đạt 28,6% diện tích. Đàn gia súc phát triển ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tăng cường chỉ đạo, triển khai nên tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong quý I, tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định và trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 02 xã Quân Bình và Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Hiện nay, các địa phương đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở…

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I của tỉnh đạt trên 229,9 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch, tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 2016. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm đạt trên 359,8 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 119 tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch. Hoạt động dịch vụ của các ngân hàng duy trì hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai các nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; chỉ đạo và tổ chức kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi các cấp. Công tác khám chữa bệnh và các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; các lễ hội truyền thống được tổ chức chu đáo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các địa phương và ngành chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trên địa bàn diễn biến phức tạp; việc giao nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn Chương trình 135 cho địa phương còn chậm; cần khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong thanh toán, cân đối các nguồn vốn xây dựng cơ bản; tăng cường duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn đối với các tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản tại các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới: Các ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quyết liệt cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, chú trọng thu hút đầu tư, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017, phát triển hợp tác xã kiểu mới; các địa phương chủ động phối hợp với các cấp, ngành để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tại 08 xã điểm phấn đấu hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, nhanh chóng rà soát, sắp xếp trường lớp học, hoàn thiện trong tháng 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trì tổ chức thực hiện chính sách nông nghiệp chất lượng cao và tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh; nhanh chóng hợp tác với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trong triển khai trồng cây tranh leo và các loại cây trồng khác; theo dõi và báo cáo hàng tháng về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng. Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tập trung thực hiện giải quyết khó khăn của các dự án công nghiệp, nắm bắt và báo cáo thường xuyên hoạt động công nghiệp trên địa bàn; xây dựng lộ trình quản lý và phát triển thương mại hàng hóa; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án quản lý hiệu quả khoáng sản…

Riêng đối với huyện Ba Bể, phải đẩy mạnh việc tuyên truyền và tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tận các thôn, bản, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chấn chỉnh lại hoạt động và rà soát, đề xuất bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo cho Vườn Quốc gia Ba Bể; tăng cường các lực lượng chức năng và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để việc khai thác gỗ trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Bể. Các ngành chức năng của tỉnh phải tăng cường thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU tại tất cả các địa phương trong tỉnh…/.

Nguồn: http://www.backan.gov.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn