Bổ sung danh mục Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Chi tiết danh mục xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn