Bộ máy tổ chức của Sở Công Thương

1. Cơ Quan Văn Phòng Sở Bao Gồm:

Giám đốc Ông Vũ Đức Chính
Phó Giám đốc Ông Chu Văn Thống; Ông Trần Văn Cường;                     Ông Đinh Lâm Sáng
Văn phòng Ông Mai Văn Hùng (Chánh văn phòng);                     Bà Nông Thị Thảo (Phó Chánh văn phòng)
Phòng Quản lý Thương mại Ông Nguyễn Hữu Đạt (Trưởng phòng);                               Bà Phạm Thị Dịu (Phó phòng)
Thanh tra Sở Ông Ngôn Biên Cương (Chánh Thanh tra)
Phòng Quản lý Công nghiệp Ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng phòng);                           Ông Lô Đình Doãn (Phó phòng)
Phòng Quản lý Năng lượng Ông Ngọc Văn Thái (Trưởng phòng)                             Ông Ma Kiên Thảo (Phó Trưởng phòng)
Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường Ông Trần Văn Long (Trưởng phòng);                               Ông Nông Đình Thép (Phó phòng)

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Công Thương:

sơ đồ tổ chức cq 2012

Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo sở

a) Ông  Vũ Đức Chính – Giám đốc sở   

 Sep ĐT: 02093.811.005.
Email: chinhvd@backan.gov.vn  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công thương và trước pháp luật về mọi mặt công tác của sở; – Trực tiếp phụ trách công tác Văn phòng, tổ chức cán bộ, quy hoạch, xây dựng cơ bản, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

b) Ông Trần Văn Cường – Phó Giám đốc sở

ĐT: 02093.872.777. Email: cuongtv.ct@backan.gov.vn- Thường trực khi Giám đốc sở đi công tác vắng; Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, bao gồm lĩnh vực cơ  khí, luyện kim, điện năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp;

- Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, thẩm định các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; Quản lý công tác khuyến công và công tác điện năng. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.

c) Ông Đinh Lâm Sáng – Phó Giám đốc sở

 Sang

ĐT: 02093.871.316. Email: sangdl.ct@backan.gov.vn     – Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm các lĩnh vực lưu thông hàng hoá trên địa bàn, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế;

- Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch phát triển quản lý chợ, công tác phục vụ các mặt hàng chính sách, cấp phép kinh doanh có điều kiện và Hội chợ. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.

c) Ông Chu Văn Thống – Phó Giám đốc sở – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

thong1 
ĐT: 02093.870.571. Email: thongcv.ct@backan.gov.vn

-Chịu trách nhiệm về công tác quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương;

– Giúp Giám đốc sở tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính và tài sản công của Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh;

Danh sách lãnh đạo phòng/ban

Nguyen van dung copy
Ông: Mai Văn Hùng                 Chánh Văn phòng                  ĐT: 0209.3872.102  Email:hungmv.ct@backan.gov.vn Bà Nông Thị Thảo                      Phó chánh Văn phòng                   ĐT: 0209.3872.120 Email:thaont.ct@backan.gov.vn Ông Nguyễn Văn Dũng        Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp                               ĐT: 0209. 3810.723 Email: dungnv.ct@backan.gov.vn
Ông Nông Đình Thép Phó TP Kỹ thuật an toàn - Môi trường
Ông Lô Đình Doãn                 Phó TP Quản lý Công nghiệp ĐT: 0209.3810.723       Email: doanld.ct@backan.gov.vn Ông: Trần Văn Long                 Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn – môi trường                             ĐT: 0209.3875.388 Email:longtv.ct@backan.gov.vn Ông: Nông Đình Thép               Phó TP Kỹ thuật an toàn – Môi trường                                  ĐT: 0209.3875.388                 Email: thepnd.ct@backan.gov.vn

ảnh thẻ - Copy
Ông Ngọc Văn Thái                     Trưởng phòng Quản lý Năng lượng                                      ĐT: 0209.3870.599 Email:hungmv.ct@Backan.gov.Vn Ông Nguyễn Hữu Đạt                  Trưởng phòng Quản lý thương mại                                       ĐT: 0209. 3872.104 Email:datnh.ct@Backan.gov.Vn Bà Phạm Thị Dịu               Phó TP Quản lý thương mại  ĐT: 0209.3870433                Email: diupt.ct@backan.gov.vn

Ông: Ngôn Biên Cương

Chánh Thanh tra sở

ĐT: 0209.3872.105

Email: cuongnb.ct@backan.gov.vn

2. Cơ Quan Kiểm Tra Kiểm Soát Thị Trường – Chi Cục Quản lý thị trường.

Chi cục trưởng: Ông Chu Văn Thống

Phó Chi cục trưởng: Ông Triệu Thanh Ngân; Bà Ngôn Thị Hiền

Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Thanh tra – Pháp chế

Đội cơ động quản lý thị trường

Đội Quản lý thị trường số 1 (thành phố Bắc Kạn)

Đội Quản lý thị trường số 2 (huyện Bạch Thông)

Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Ngân Sơn)

Đội Quản lý thị trường số 4 (huyện Na Rì)

Đội Quản lý thị trường số 5 (huyện Chợ Mới)

Đội Quản lý thị trường số 6 (huyện Chợ Đồn)

Đội Quản lý thị trường số 7 (huyện Ba Bể)

Đội Quản lý thị trường số 8 (huyện Pác Nặm)

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Giám đốc: Ông: Ôn Nhật Mai Sơn

 1  Đt: 02093.812.292. Email: sononm.ct@backan.gov.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn