Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Dự án Mô hình chợ thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017