Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BCT

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 56/2018/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước nước Công hòa XHCNVN và Chính phủ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào

Chi tiết xem tại đây

Hoàng Yến

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn