Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Thông tư số 11/2020/TT-BCT

PL I – Chú giải cho Phụ lục II

PL II- Quy tắc cụ thể mặt hàng

PL III -Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp

PL IV -Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp

PL V – Sản phẩm det may áp dụng cộng gộp

PL VI – Mẫu CO EUR.1

PL VII – Mẫu lời văn khai báo xuất xứ

PL VIII – Danh sách tổ chức cấp CO EUR.1

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn