Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Theo đó, quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực có một số thay đổi như sau:

– Bổ sung trường hợp phát điện miễn Giấy phép hoạt động điện lực đối với nhà máy điện mặt trời lắp đặt tại một điểm lắp đặt và một điểm đấu nối có công suất dưới 01MWp;

– Loại bỏ mục cấp giấy phép hoạt động điện lực cho hoạt động xuất, nhập khẩu điện;

– Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại (thay vì 30 ngày như quy định hiện hành), tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

– Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo đúng thủ tục (Quy định hiện hành yêu cầu đơn vị điện lực nộp hồ sơ trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn 60 ngày);

– Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải đề nghị cơ quan cấp giấy phép cấp lại và nêu rõ lý do.

Thông tư 36/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2018 và bãi bỏ Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017.

Chi tiết Thông tư 36/2018/TT-BCT xem tại đây.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn