Bộ Công Thương ban hành Quyết định chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Theo đó, ngày 08/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3612/QĐ-BCT về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Chỉ định Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Quyết định số 3612/QĐ-BCT có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn