Bộ công thương ban hàng kế hoạch số 309/QĐ-BCT ngày 15/02/2019 về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019

Xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn