Bảo đảm cấp đủ điện cho phát triển kinh tế

 Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị tổng kết  thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổ chức ngày 13/1/2015.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (giữa) dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của EVN

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An – Phó Tổng giám đốc EVN – cho biết, năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của mình, tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Công tác dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Sản lượng điện sản xuất và mua là 142,25 tỷ kWh, tăng 10,76% so với năm 2013, vượt kế hoạch 61,1 tỷ kWh. Điện thương phẩm đạt 128,43 tỷ kWh, tăng trưởng 11,41% và vượt kế hoạch gần 2 tỷ kWh. Năm 2014, cả nước đã tiết kiệm 2,8 tỷ kWh bằng 2,23% điện thương phẩm và đạt 141% kế hoạch.

EVN đã chi 125.453 tỷ đồng đầu tư nguồn và lưới điện, chiếm 10,26% tổng đầu tư toàn xã hội, vượt kế hoạch năm 2014 là 1,53%, tăng 27,91% so với năm 2013. Hoàn thành kế hoạch phát điện của năm 2014 với 5/5 tổ máy, khởi công 4 dự án nguồn điện. Đối với công trình lưới điện, đã khởi công 55 công trình, hoàn thành đưa vào vận hành 196 công trình lưới điện 110-500kV.

Công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn, kéo điện ra các huyện đảo cũng có nhiều thành tích nổi bật. Tính đến tháng 12/2014, EVN đã bán điện trực tiếp đến 86,68% số xã có điện trên cả nước với 84,15% số hộ nông thôn. Các nhiệm vụ như tối ưu hóa chi phí, tái cơ cấu tập đoàn, hỗ trợ cộng đồng, bảo đảm việc làm thu nhập cho cán bộ công nhân viên… đều đạt kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng:

Năm 2015 và các năm tiếp theo, EVN cần chú trọng đến tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình nguồn và lưới, đặc biệt là các công trình điện cho miền Nam. Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tăng năng suất lao động thông qua việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhân sự; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giảm tổn thất điện năng…; rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, nâng cao chỉ số an toàn điện; bảo đảm thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên, thực hiện các công trình an sinh xã hội như chương trình 30A, cấp điện cho xã đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong vận hành hệ thống điện cũng như đầu tư xây dựng và quản lý dự án. Cụ thể: tổn thất điện năng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; công tác xử lý các phát sinh, tồn tại và hoàn thiện các hạng mục công trình điện còn chậm trễ…

Ưu tiên số một là cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, năm 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước. nhiệm vụ của ngành Công Thương, trong đó có lĩnh vực điện cũng hết sức nặng nề với nhiều chỉ tiêu cao hơn. Đặc biệt, để đạt mức tăng trưởng GDP 6,2% thì ngành điện phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát triển hệ thống điện với ưu tiên số 1 là bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, ngành điện cần tập trung vào các nội dung chính như: ổn định an toàn hệ thống điện, tránh xảy ra sự cố, nhất là hệ thống đường dây truyền tải 500kV; tăng cường công tác phối hợp điều hành, điều tiết hệ thống điện một cách hợp lý; tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý thủy điện theo nội dung của Nghị quyết 62 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Song song với đó, cần hoàn thành các mục tiêu của đề án tái cơ cấu tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện nhanh, hiệu quả việc thoái vốn, giảm vốn, triển khai phương án cổ phần hóa các tổng công ty phát điện, làm tiền đề cho việc cổ phần hóa các đơn vị khác trong tương lai.

Theo báoCôngThương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn