Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Ngày 16/7, tại tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và Bắc Kạn.

 

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hội nghị lần này không chỉ đánh giá về tình hình công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, mà còn là dịp để các bộ, ngành Trung ương và các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế giữa các vùng, miền một cách hiệu quả; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề trong vùng Tây Bắc hiện nay.
 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, trong 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế trong vùng phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,28%; sản lượng nông – lâm nghiệp phát triển khá; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ đông xuân đạt 491 nghìn ha, tăng 1,33%; sản lượng lương thực ước đạt 2.032,7 nghìn tấn, tăng 4,21% so với cùng kỳ năm 2011. Chương trình phát triển cây cao su tiếp tục được triển khai theo hướng vững chắc, diện tích cao su đến hết tháng 6/2012 đạt 43.183ha. Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng, diện tích trồng rừng năm 2012 tiếp tục tăng, trong 6 tháng đầu năm toàn vùng trồng mới được 50,9 nghìn ha, tăng 11,31% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trong khu vực dần phục hồi và phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình phát triển thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định. Hoạt động tài chính, tín dụng có nhiều chuyển biến; thu ngân sách 6 tháng đầu năm trong khu vực đạt 7.947 tỷ đồng, tăng 9,18% so với cùng kỳ năm 2011.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân vùng khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 Hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc trong 6 tháng đầu năm 2012 được đổi mới và chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác tham mưu, đề xuất của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Chính phủ sát với tình hình thực tiễn; sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng liên quan đã có những chuyển biến mới, thiết thực, hiệu quả hơn.
 Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề cần quan tâm, như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa bền vững; một số chỉ tiêu giảm so với cùng kì; tỷ lệ đói nghèo trong vùng vẫn còn cao; tình hình dịch bệnh gia súc còn diễn biến bất thường; rừng nguyên sinh một số nơi bị xâm hại, hiệu lực quản lí bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém; nhiều dự án giao thông chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, các loại tội phạm và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội về ma tuý tăng…
 Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, và tập trung thảo luận phân tích thêm những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của vùng Tây Bắc, như: Do địa hình vùng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng giao thông các nơi vùng cao còn thấp kém, trình độ dân trí không đồng đều, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng… Các đại biểu cũng đã đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tập trung ưu tiên xoá đói giảm nghèo cho vùng Tây Bắc. Tăng cường đầu tư hệ thống thuỷ lợi, đường giao thông cho các vùng khó khăn, có chính sách đặc thù cho cán bộ công tác ở các tỉnh nghèo; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.        
 Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Bắc xác định: Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc triển khai các quyết định về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng liên quan đến vùng Tây Bắc; phối hợp với các địa phương và bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, mỗi tiểu vùng; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp, liên kết phát triển vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp hình thành các vùng sản xuất lớn; quan tâm chỉ đạo, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
 Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe và thảo luận thêm các báo cáo chuyên đề của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2012-2020; báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện nghèo thuộc Ban Chỉ đạo Tây Bắc; báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản vùng Tây Bắc; báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực trạng và giải pháp phát triển lâm nghiệp vùng Tây Bắc đến năm 2020.
  Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các địa phương thuộc vùng Tây Bắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012. Đồng chí chỉ rõ: Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt, song, do kết cấu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ, giao thông cách trở, nên phát triển kinh tế – xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của vùng; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao so với khu vực.

 Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho vùng Tây Bắc; xây dựng các cơ chế, chính sách và tìm ra các giải pháp giảm nghèo bền vững cho nhân dân; có chính sách vay vốn ưu đãi cho người nghèo; điều tra, qui hoạch phân vùng các loại đất sản xuất để phát triển các cây trồng cho phù hợp; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư cho vùng miền núi; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong vùng Tây Bắc trong những năm tới./.

Theo baobackan

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn