Bắc Kạn: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2017

Ngày 09/5, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 4 tháng đầu năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh, năm 2017, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm. Thành phố Bắc Kạn đã tổ chức lễ ra quân phát động chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Nông Thượng.

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 31/3/2017, hiện toàn tỉnh có 3 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 2 xã Quân Bình, Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông) đã được công nhận, xã Cường Lợi (Na Rì) qua thẩm định mức độ đạt các tiêu chí còn thấp; xã Nông Thượng (Thành phố Bắc Kạn) đạt 15 tiêu chí; 36 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 69 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; xã Cao Sơn của huyện Bạch Thông dưới 5 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 8,89 tiêu chí.

Đ/c Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đ/c Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, qua rà soát, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) đạt 15/19 tiêu chí; xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông) đạt 14/19 tiêu chí; xã Rã Bản (huyện Chợ Đồn) đạt 12/19 tiêu chí; xã Như Cố (huyện Chợ Mới) đạt 11/19 tiêu chí; xã Cao Trĩ (huyện Ba Bể) đạt 14/19 tiêu chí; xã Hà Hiệu (huyện Ba Bể) đạt 8/19; xã Kim Lư (huyện Na Rỳ) đạt 13/19 tiêu chí. Riêng xã Cường Lợi (huyện Na Rỳ) tại thời điểm tháng 12/2016 đã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí tuy nhiên trong quá trình thẩm định còn một số tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường có mức độ đạt thấp nên Văn phòng điều phối nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn năm 2017.

Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2016: Vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước tỉnh đến 28/4/2017 đã giải ngân được 5.737 triệu đồng, đạt 76,49% kế hoạch (KH); vốn đầu tư phát triển và trái phiếu Chính phủ giải ngân được 52,3% KH; vốn sự nghiệp giải ngân được 86,6% KH. Đối với kế hoạch vốn năm 2017, hiện nay, phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển (93 tỷ đồng) đã được thường trực HĐND tỉnh thông qua; UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp (25,3 tỷ đồng) tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/4/2017.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương như: Nguồn vốn phân bổ chậm, trình tự, thủ tục đầu tư qua nhiều bước, nhiều cấp quyết định, quy mô công trình và nguồn vốn một số công trình được điều chỉnh nhiều lần dẫn đến tiến độ triển khai chậm; các xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2017 chưa xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, chưa chủ động nghiên cứu, rà soát đánh giá theo tiêu chí mới; tiêu chí thu nhập chưa được các xã đánh giá, rà soát đầy đủ dẫn đến số liệu thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã thường thấp và chưa phản ánh đúng mức sống dân cư nông thôn…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các huyện tập trung cho 8 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2017. Riêng xã Hà Hiệu còn rất khó khăn, Văn phòng điều phối xây dựng NTM và giảm nghèo tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện Ba Bể rà soát lại, nếu xã Hà Hiệu không thể thực hiện được thì phải điều chỉnh sang xã khác để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện thủ tục đầu tư. Các địa phương rà soát lại các nhà văn hóa xã, thực hiện đầu tư với quy mô từ 100 chỗ ngồi trở lên tùy điều kiện từng xã…

Đối với các xã không nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2017, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch của huyện, xã, phấn đấu mỗi xã đạt thêm ít nhất là 1 tiêu chí./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn