Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh (DDCI) các Sở, ban, ngành và cấp huyện, thành phố năm 2018