Bắc Kạn ban hành phương án ấn định thuế năm 2019 đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Theo đó, ngày 29/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án ấn định thuế năm 2019 đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Năm 2019, tổng số thuế, phí ấn định (mức tối thiểu) là 118.448 triệu đồng, tăng 4.118 triệu đồng so với năm 2018.

Chi tiết Quyết định số 483/QĐ-UBND xem tại đây

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn