Bắc Kạn ban hành phương án ấn định thuế năm 2019 đối với hoạt động khai thác khoáng sản