Đại hội Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương làm việc tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn thăm nắm tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Thực hiện Công văn số 2656-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó, giao Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

Thông báo hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng

Thực hiện Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, theo đó … Tiếp tục đọc

Thu mua, cấp đông thịt lợn sạch là giải pháp cần thiết để bình ổn thị trường

Chiều ngày 30/5/2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đồng chủ trì cuộc họp về xây dựng cơ … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020, trong năm 2019 tỉnh Bắc Kạn … Tiếp tục đọc