Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH người lái xe mặt trời Việt Nam

Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công tyTNHH người lái xe mặt trời Việt Nam, chi tiết xem tại đây.

TIN VĂN BẢN MỚI Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 24/7/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 4062/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019  của Chính phủ, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019. Để triển khai Chủ … Tiếp tục đọc