Tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hoá dịp cuối năm 2019

Bước vào thời điểm cuối năm 2019, tình hình thị trường Bắc Kạn tương đối sôi động, giá cả hàng hoá thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là dịp … Tiếp tục đọc

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng các quy định hiện hành, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH … Tiếp tục đọc

Tình hình sản xuất và dự báo nhu cầu năm 2020 đối với các sản phẩm chăn nuôi (thịt lợn, gia cầm, trâu, bò) trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2019, tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đã diễn biến phức tạp, thị trường thịt lợn có thể có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Giá thịt lợn đầu năm 2019 vừa … Tiếp tục đọc

Tổng hợp danh sách các hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020 đã được sở xác nhận đăng ký tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm. Sở công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc ban hành danh … Tiếp tục đọc

Kết quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương … Tiếp tục đọc

Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại, hội chợ, triển lãm, giới thiệu hàng hóa trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 8327/BCT-XTTM ngày 01/11/2019 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn và Công văn số 2948/XTTM-QLXT ngày 31/10/2019 của Cục Xúc tiến thương mại … Tiếp tục đọc