Sở Công Thương tổ chức tham quan triển lãm Triển lãm lưu động phục vụ quân, dân trên địa bàn Quân khu 1, chủ đề “Tình quân dân”

Ngày 15/11/2019, Sở Công Thương tổ chức tham quan triển lãm lưu động phục vụ quân, dân trên địa bàn Quân khu 1, chủ đề “Tình quân dân” tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Qua buổi tham quan triển … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trong đó, các chương trình xây dựng, phát … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015

Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 … Tiếp tục đọc

Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020 Chi đoàn Sở Công Thương Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 31/10/2019 của Đoàn CCQ tỉnh Bắc Kạn về Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 12/02/2019 của BCH … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với một số đơn vị tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2019” nhằm thúc đẩy sự phát … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ nhất, về Công nghiệp: Công tác quản lý nhà nước Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và giao đơn vị … Tiếp tục đọc

CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2, MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 2 I CẤP TỈNH 74 35 6   Đạt tỷ lệ 65,49% 30,97% 3,54% Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT Tên thủ tục hành chính Hình thức đăng ký I CẤP TỈNH Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

STT Tên tài liệu Mã số Đơn vị thực hiện Lần ban hành 0 Sổ tay chất lượng STCL Lần 4 Năm 2019 Quy trình chung   Quy trình kiểm soát tài liệu QT-SCT-01 Quy trình chung toàn cơ quan … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 04/KH-TTKC … Tiếp tục đọc