Kết quả thực hiện Kế hoạch chuyên đề kiểm tra hoạt động, kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 355 cơ sở được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá, trong đó: 02 doanh nghiệp được cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; 353 cơ sở được … Tiếp tục đọc

Đề án tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” (31/7/2009-31/7/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” và Chào mừng Hội nghị tổng kết 10 năm toàn quốc thực hiện Cuộc vận động “Người … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO: Tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) ban hành theo Quyết định số 1894/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc