Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, nhằm nâng cao … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam – Người cha già kính yêu của dân tộc không còn nữa. Người đã để lại một gia tài đồ … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn thông tin về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Căn cứCông văn số 176XNK-NS ngày 01/4//2021 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021.Theo … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương thông tin về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhân, kiểm tra, xác nhận Bản thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Tổng Cục Hải quan đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng phục vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu … Tiếp tục đọc