Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025

Ngày 08/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1375/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Mặc dù từ tháng 7/2020, dịch bệnh đã tái bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, khó lường nhưng được sự chỉ đạo, điều hành, kiểm soát kịp thời của Chính phủ, mặt khác tính đến thời … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tích cực triển khai các nhiệm cụ, giải pháp thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020

Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là động lực cốt lõi thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững, là … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019 và đã được Quốc hội biểu quyết thông qua phê chuẩn vào ngày 08/6/2020 là một FTA thế hệ mới và … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác tuyên truyền và chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về: Cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; An toàn trong hoạt động hóa chất và Kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản năm 2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 30/6/2020 về việc kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về: … Tiếp tục đọc