Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt … Tiếp tục đọc

Xác định vị trí việc làm – “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay

TCCS – Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương tiếp tục rà soát cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương kiên định tiếp tục duy trì thành quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành … Tiếp tục đọc

Lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 03/03/2020)

Theo đó, số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày … Tiếp tục đọc

Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương (cập nhật đến hết tháng 02/2020)

Bộ Công Thương công bố Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương đến nay còn hiệu lực. Chi tiết, xem tại đây. Tham khảo Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc … Tiếp tục đọc