Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn định hướng đến năm 2025

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư năm 2016 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể … Tiếp tục đọc

Danh mục Các dự án chợ, siêu thị, trung tâm thương mại kêu gọi đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về Danh mục các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng. Theo Quy định … Tiếp tục đọc

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo … Tiếp tục đọc