Sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn được đánh giá cao tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Nhằm tăng cường kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của tỉnh Bắc Kạn đến người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh hiệu quả thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” của … Tiếp tục đọc