Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Viện Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện việc xây dựng Chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm miến dong tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20/5/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai … Tiếp tục đọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm nắm tình hình hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Đồn

Ngày 12/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm nắm tình hình hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Đồn. … Tiếp tục đọc