Kết quả kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-SCT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Sở Công Thương về kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Với mục tiêu nâng cao hiểu biết về cải cách hành chính (CCHC) của các cấp, các ngành và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công … Tiếp tục đọc

Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không vói tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-SCT về công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020

Chi tiết xem tại đây

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 04/KH-TTKC … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công quốc gia năm 2019 tại Công ty TNHH nhà máy Curcumin Bắc Hà

Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại … Tiếp tục đọc