Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2019

Tháng 7/2019, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Công Thương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp – thương mại. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các … Tiếp tục đọc

Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương nhiệm kỳ 2019 – 2022

Được sự đồng ý của Cấp ủy Đảng bộ Sở Công Thương, của Ban thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn. Ngày 26/7/2019, Chi đoàn Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ … Tiếp tục đọc

Kế hoạch phân bố không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới, năm 2019

Nhằm triển khai cụ thể và có hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 2656-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn … Tiếp tục đọc

Tăng cường tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng và việc sử dụng điện của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong những ngày qua, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến vượt qua nhu cầu lưới điện miền Bắc. … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345