Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất và hội nhập quốc tế cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 14/6/2019, Sở Công Thương đã phối hợp Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công thương – Bộ Công Thương với  tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí … Tiếp tục đọc

Đại hội Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234