Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Kạn và giải pháp phát triển thị trường nông sản trong thời gian tới

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đã từng bước phát triển. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, mở … Tiếp tục đọc

Giải pháp tiêu thụ cây dong riềng và cây nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2019

Năm 2018, toàn tỉnh đã trồng được 1.040 ha dong riềng đạt 109% kế hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 72.000 tấn củ. Tuy nhiên, người trồng dong riềng đã gặp một số khó khăn trong khâu tiêu thụ do … Tiếp tục đọc

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết xem tại … Tiếp tục đọc

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh … Tiếp tục đọc

Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” cấp Tỉnh năm 2019

Với mục tiêu kêu gọi ý thức tiết kiệm điện của người dân, để người dân hiểu rõ sự cần thiết và chú trọng tới việc phải sử dụng điện một cách tiết kiệm và hợp lý; Trang bị kiến … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 612345...Trang cuối »