Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo quy định, rượu là mặt hàng thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải có giấp phép sản xuất và có tem nhãn đầy đủ theo quy định … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay … Tiếp tục đọc

Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn định hướng đến năm 2025

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về Danh mục các dự án công nghiệp thu hút đầu tư năm 2016 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể … Tiếp tục đọc

Danh mục Các dự án chợ, siêu thị, trung tâm thương mại kêu gọi đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về Danh mục các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc