Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ – CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, để chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh UBND … Tiếp tục đọc

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương luôn quan tâm chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng tin học hoá vào công tác chuyên môn theo chức năng … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I – năm 2018

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) năm 2018, ngày … Tiếp tục đọc

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó Thông tư quy định trình … Tiếp tục đọc

Thông báo thực hiện khuyến mại: Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương

Chương trình 1. Chương trình 2  Chương trình 3 Chương trình 4 Chương trình 5 Chương trình 6 Chương trình 7 Chương trình 8 Chương trình 9 Chương trình 10 Chương trình 11 Chương trình 12 Chương trình 13 Chương trình 14 Chương trình 15 Chương trình 16 Chương trình 17 … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 912345...Trang cuối »