Hiệp định CPTPP cơ hội và thách thức Việt Nam cần cải cách thể chế hơn nữa trong hội nhập quốc tế

Cơ hội lớn từ CPTPP:  Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ hình thành chuỗi cung ứng mới của khu vực mà Việt Nam là … Tiếp tục đọc

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội và những kết quả tích cực từ khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội: Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước trong bối … Tiếp tục đọc

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, với mục tiêu tổng quát: Chương trình hành động … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết hội nghị … Tiếp tục đọc

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 473a/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản … Tiếp tục đọc

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Thực hiện Công … Tiếp tục đọc

Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2018

Thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khá sôi động, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu sử … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất luợng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ngày 22/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Văn bản số 5016/MTTW-BTT về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123