Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Bắc Kạn thuộc chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2018

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 20/4/2018, Bộ Công thương đã ban hành thông tư 06/2018/TT-BCT về quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM). Theo đó, một số sản phẩm hàng hóa nhập khẩu bị … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanhtheo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu cụ thể của chương trình là: Giai đoạn 2018-2020 … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 03 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng … Tiếp tục đọc

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”; Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành văn bản số 695/STNMT-CCBVMT về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới … Tiếp tục đọc

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 2453/UBND-THVX về việc thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234