Công tác Quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018

Năm 2018, trước tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay có nhiều diễn biến mới. Các đối tượng hoạt động tinh vi hơn, thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, địa … Tiếp tục đọc

07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành các Quyết định về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 cho các xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xã được công nhận “đạt chuẩn … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Dự án Mô hình chợ thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Thực hiện Hợp đồng số 02.17/HĐ-MHTĐ ngày 26 tháng 6 năm 2017 giữa Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc “Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án mô hình chợ thí điểm bảo … Tiếp tục đọc

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm. TCVN 11856:2017 quy định các … Tiếp tục đọc

LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 3600/UBND-KT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn … Tiếp tục đọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 901.264 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn … Tiếp tục đọc

Thông báo khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018.

 Căn cứ nhu cầu đăng ký tham gia huấn luyện của các đơn vị. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, cụ thể như  … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018

Nhằm hướng dẫn và phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về kinh doanh LPG và kiến thức về kỹ thuật an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt chai chứa LPG nhằm giúp người điều khiển … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212