Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 18/11, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông … Tiếp tục đọc

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Phú Thọ 2017

Từ ngày 05 đến ngày 11/10/2017,Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã tham gia Hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Phú Thọ 2017. Hội chợ triển … Tiếp tục đọc

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2017

Thưc hiện Kế hoạch số 37/SCT-KHTC ngày 18/7/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác Hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017. Ngày 26, 27 tháng 10 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn, … Tiếp tục đọc

Chương trình đưa hàng việt về miền núi, vùng cao tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Phải khẳng định rằng, các chương trình đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, góp phần phục vụ nhu … Tiếp tục đọc

Ban hành quy định cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năng chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi thực hiện ấn định thuế

Để làm tốt công tác quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi thực hiện ấn định thuế, ngày 28/9/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 4804/UBND-CN về … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212