Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/5/2017 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với … Tiếp tục đọc

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Đề án “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại tỉnh Bắc Kạn”

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-SCT ngày 31/7/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại … Tiếp tục đọc

Tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án khuyến công quốc gia năm 2017

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc … Tiếp tục đọc

Tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tấm lợp cách âm, cách nhiệt và phụ kiện kim loại tại thành phố Bắc Kạn

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, sáng ngày 26/7/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp I đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn, … Tiếp tục đọc

Trao tặng quà nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày 24/7/2017, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở Công Thương đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh là thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Thương mại điện tử năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; trong 02 ngày 13 – … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 212