THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1872/BCT-ATMT ngày 08/3/2017 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 1077/UBND-CN ngày 15/3/2017 về việc tăng cường công tác … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. Ngày 09/6/2017, Sở Công Thương đã tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật … Tiếp tục đọc

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công … Tiếp tục đọc