Sở Công Thương xây dựng phương án tiếp nhận khiếu nại, kiến nghị của người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng các phương án nắm tình hình và đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động bán hàng đa cấp trên … Tiếp tục đọc

Tăng cường thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học và Công văn số 2943/BCT-KHCN ngày 10/04/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng … Tiếp tục đọc

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố ngày 15/5/2017 để đánh giá về công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu … Tiếp tục đọc

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công thông qua công tác thông tin tuyên truyền

Hoạt động khuyến công được thực hiện theo hệ thống văn bản quy định của Trung ương và địa phương. Chính sách khuyến công có vai trò hỗ trợ nguồn lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) … Tiếp tục đọc