Sở Công Thương xây dựng phương án tiếp nhận khiếu nại, kiến nghị của người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng các phương án nắm tình hình và đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động bán hàng đa cấp trên … Tiếp tục đọc

Tăng cường thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học và Công văn số 2943/BCT-KHCN ngày 10/04/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng … Tiếp tục đọc

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố ngày 15/5/2017 để đánh giá về công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2017

Ngày 09/5, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 4 tháng đầu năm … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu tháng 4 năm 2017

Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao, dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% nên hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công chủ yếu và tự phát theo hộ gia đình. Hoạt động kinh doanh rượu thủ … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường Phòng, chống dịch cúm gia cầm tháng 4 năm 2017

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm không có biến động; hoạt động mua bán gia cầm chủ yếu sôi động tại các … Tiếp tục đọc

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công thông qua công tác thông tin tuyên truyền

Hoạt động khuyến công được thực hiện theo hệ thống văn bản quy định của Trung ương và địa phương. Chính sách khuyến công có vai trò hỗ trợ nguồn lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) … Tiếp tục đọc