Chương trình thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương về việc tổ chức sự kiện Giờ trái đất năm 2017, nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời hưởng ứng chủ trương tiết … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO là mô hình về phương pháp quản lý, là công cụ hỗ trợ để các cơ quan … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123