Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các nhà máy thủy điện năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Công Thương Bắc Kạn về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật của các Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh … Tiếp tục đọc

Chương trình thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương về việc tổ chức sự kiện Giờ trái đất năm 2017, nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời hưởng ứng chủ trương tiết … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO là mô hình về phương pháp quản lý, là công cụ hỗ trợ để các cơ quan … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3123