Sở Công Thương DEMO phần mềm dịch vụ công mức 3

Triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2016, ngày 15 tháng 11 năm 2016, Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến triển khai phần mềm ứng dụng công … Tiếp tục đọc

Phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu chung là xây dựng và tổ … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực, tiết kiệm điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Sở Công Thương Bắc Kạn về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc