Sở Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy năm 2016

Hưởng ứng các hoạt động trong tháng an toàn phòng chống cháy nổ năm 2016, tiếp tục quán triệt các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ cho toàn thể công chức, viên chức và nhân viên … Tiếp tục đọc

Ngành Công Thương Bắc Kạn tuyên truyền về Chương trình nhận diện hàng Việt Nam tự hào hàng Việt Nam năm 2016

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời để Quyết định số 634/QĐ-TTg 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về … Tiếp tục đọc