LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

         Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2016) LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH                                                                      Chu Văn Thống                                                                 Phó Giám đốc Sở … Tiếp tục đọc