Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 06/01/2015, Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai trương trình công tác năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban … Tiếp tục đọc