Lễ mít tinh Lễ mít tinh triển khai Cuộc vận động mô hình hộ gia đình tiết kiệm điện

Sáng 22/11/2015, Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông long trọng tổ chức Lễ mít tinh triển khai cuộc vận động mô hình hộ gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn … Tiếp tục đọc

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Thi hành điều lệ Đảng”, căn cứ Quyết định số 2937 – … Tiếp tục đọc

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 của Sở Công Thương Bắc Kạn

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 29/9/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND về tổ chức … Tiếp tục đọc

Hội chợ Công nghiệp – Thương mại vùng Đông Bắc năm 2015

Từ ngày 24 đến ngày 30/10/2015,Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại vùng Đông Bắc năm 2015 tại thành phố … Tiếp tục đọc