MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH Tuần nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2015

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH Tuần nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2015 Qua 6 năm triển khai và thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Người Việt … Tiếp tục đọc

Chi đoàn Sở công Thương tham gia ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 15/8, Chi đoàn Sở Công Thương đã tham gia ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”  do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại … Tiếp tục đọc

Tổ chức lớp Đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại huyện Bạch Thông

Thực hiện nhiệm vụ triển khai các Đề án khuyến công địa phương năm 2015 và kế hoạch Đào tạo khởi sự doanh nghiệp năm 2015, sáng ngày 10 tháng 8 năm 2015 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn … Tiếp tục đọc

Tham gia chương trình Bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2015

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Ban tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đăng cai tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của … Tiếp tục đọc